خانه ای که با پنجره دو جداره به دژ تبدیل شد

یکی از عنصرهای مهم در زیبایی و طراحی خانه ها پنجره می باشد در این راستا آراد برندینگ در عرصه تجارت و عرضه این محصول فعال بوده و به عنوان یک پل ارتباطی درجهت تامین این محصول در خدمت هموطنان گرامی میباشد.

امروزه از پنجره دو جداره کشویی در بسیاری از ساختمانهای مسکونی و کاری استفاده میگردد. و بین شیشه این پنجره با  گازهای  غیر فعالی مانند: آرگون، کریپتون و زنون که باعث افزایش مقاومت شیشه میگردد پر میشود.

در ساخت پنجره دو جداره آلومینیومی از دو ورق شیشه ای که استفاده میگردد که در قابهایی از جنسهای مختلف که یکی از مرغوبترین این قابها قاب آلومینیومی میباشد که در هر نوع شرایط متنوع آب و هوایی دارای استحکام و مقاوت بسیار بالایی میباشد.

 در شهرهای مختلف از کشورمان مانند تهران، کرج، اصفهان و بسیاری از شهرهای دیگر برای نصب پنجره از پنجره های دوجداره وین تک استفاده میکنند که علت مهم آن کیفیت و محبوبیت این پنجره میباشد.